หมวดหมู่:ประมวลภาพพระราชกรณียกิจ

จาก WIKI84

ตราไว้ในความทรงจำ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทุ่มเทกำลังพระวรกายของพระองค์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการพัฒนาบ้านเมืองเพื่อสร้างความผาสุกแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคและเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ

ภาพพระราชกรณียกิจบางส่วนที่ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์ นับเป็นภาพแห่งความประทับใจที่เราคนไทยทั้งหลายจะประทับไว้ในความทรงจำตราบกาลนาน

หน้าในหมวดหมู่ "ประมวลภาพพระราชกรณียกิจ"

4 หน้าต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 4 หน้า